Enterprises verzekeren zich onvoldoende tegen cybercriminaliteit

Een verzekering afsluiten om je te beschermen tegen cyberaanvallen. In de US wordt er veel geld mee verdiend, maar in Nederland zijn we daar weinig mee bezig.appscan-trial

Bijna 66% van de bestuurders van bedrijven ziet aanvallen via internet als een gevaar voor hun onderneming. Niet gek ook, want in 2012 kostte cybercriminaliteit Nederland zo’n 10 miljard euro. Toch worden er weinig verzekeringen afgesloten, zo blijkt uit onderzoek. Dit komt omdat dergelijke verzekeringen niet echt gepromoot worden in ons land, maar men ziet al wel dat er vraag is vanuit de markt. Mensen willen risico’s op cyberaanvallen afdekken met polissen. Bovendien bieden cyberpolissen volop kansen voor omzetgroei, maar dan moeten verzekeraars wel het scepticisme over de waarde van deze polissen wegnemen, aldus het rapport.

Internet beveiligenStopping-Zero-Day-Exploits--For-Dummies_620x120

Het bedrijfsleven beschermen zich onvoldoende tegen cybercriminaliteit Je verzekeren om je te beveiligen tegen cyberaanvallen. In de VS wordt daarmee aanzienlijk veel geld mee binnengehaald, maar in Nederland zijn we daar nog niet helemaal echt mee actief.

Nagenoeg 66% van de top van Belgische bedrijven ziet cyberaanvallen als een probleem voor hun organisatie. Niet raar ook, want in 2012 kostte schade van cyberaanvallen Nederland zeker 10 miljard euro. Desondanks worden er slechts af en toe verzekeringen afgesloten, zo kwam als bevindingen naar boven uit rapport. Dit komt door het feit dat soortgelijke verzekeringen niet goed gepromoot worden in Nederland, maar we ziet al wel dat er behoefte is vanuit de markt. Mensen willen bedreigingen op cyberaanvallen afdekken met polissen. Bovendien geven cyberpolissen volop nieuwe kansen voor omzetgroei, alleen dan moeten verzekeraars wel het scepticisme over het belang van deze polissen wegnemen, zegt het onderzoek.

Internet veiliger maken tegen cyberaanvallenmobile-sec 

Data beveiligen via internet wordt dus telkens frequenter een issue bij organisaties. Steeds meer organisaties en instellingen willen zichzelf beschermen zich tegen financiële risico’s als effect van verlies van persoonsgegevens, belangrijke bedrijfsinfo of boetes door cyberaanvallen. Enkel al in 2014 vonden er wereldwijd gemiddeld 100.000 aanvallen plaats. Vooralsnog worden deze polissen hoofdzakelijk in de US verkocht. Het Belgische bedrijfsleven scoren zeer laag als het gaat om het waarborgen van cyberbedreigingen.

Verzekering tegen aanvallen

Dit komt doordat het bedenken van cyberverzekeringen complexe vragen met zich mee kan nemen voor verzekeraars. De materiële schade van een beveiliging aanval op cyberincident is over het algemeen lastig te bekijken en genoeg bedrijven twijfelen over de betekenis van een cyberverzekering. Dit komt doordat de hoge premies in combinatie met opgelegde uitkeringslimieten, preventievereisten en rigide restricties bij het verhalen van schade. Het verzekeren tegen internetsecurity is dus nog in ontwikkeling.